Ametnike haridus*

9.03.20

Ametikoht

Nimi Haridus

Korrakaitseametnik

Aiko Jallai

Kutsekeskharidus/ piirivalvur

KANTSELEI

Ametikoht

Nimi

Haridus

Vallasekretär

Siiri Jõerand

Kõrgharidus/õigusteadus, magister

Andmekaitse- ja personalispetsialist

Eve Atka

Kõrgharidus/riigiteadused, magister

Jurist

Jaanika Ainsar

Kõrgharidus/õigusteadus, magister

Rahvastikuspetsialist

Alli Hansumäe

Keskharidus

Volikogu sekretär-juhiabi

Terje Võsumets

Keskeriharidus/sekretär-raamatupidaja

IT-juht  Ragnar Luup Kõrgharidus/IT süsteemide administreerimine

FINANTSOSAKOND

Ametikoht

Nimi 

Haridus

Finantsjuht

Gülli Kaunissaar

Rakenduskõrgharidus/majandusarvestus

MAJANDUSOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Majandusosakonna juhataja

Jüri Puust

Kõrgharidus/agronoomia

Hangete peaspetsialist

Ester Märss

Rakenduskõrgharidus/ärijuhtimine

Taristunõunik

Toomas Parm

Keskeriharidus/tehnik-mehaanik

Keskkonnanõunik

Helen Mihkelson

Kõrgharidus/maastikuarhitektuur, magister

Keskkonnaspetsialist

Janne Soosalu

Keskeriharidus/sekretär-raamatupidaja

ARENGU- JA PLANEERINGUOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Arendusnõunik Kaire Ilus Kõrgharidus/ärijuhtimine

Vallaarhitekt

Kristjan Kullerkan

Rakenduskõrgharidus/rakendusarhitektuur

Ehitusnõunik 

Merike Raudsepp

Keskeriharidus/tööstus- ja tsiviilehitus

Maanõunik

Mati Leht

Keskharidus

Maaspetsialist Margus Pikkor Kesk-eriharidus/metsamajanduse tehnik

Planeerimisspetsialist

Piret Kallas

Kõrgharidus/sisekujunduskunst

Ehitusspetsialist

Kristiina Lüüdik

Rakenduskõrgharidus

Ehitusspetsialist

Mairis Karus

Kõrgharidus/linna- ja tööstusmaastike korraldus, magister

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Haridusnõunik

Herve Merivald

Kõrgharidus/magister, eripedagoog-nõustaja

Noorsootöö nõunik

Erika Nõmm

Kõrgharidus/sotsiaaltöö, kutsemagister

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Haridus

Sotsiaalnõunik

Kaja Rebane

Kõrgharidus/sotsiaalteadused, magister

Lastekaitsenõunik

Liina-Lelov Aasmaa

Rakenduskõrgharidus/sotsiaaltöö korraldus

Lastekaitsespetsialist

Katriin Kriisa

Kõrgharidus/sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist

Gerlin Kõre

Rakenduskõrgharidus/sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Tiina Männik

Kõrgharidus/keemik-pedagoog

Sotsiaaltöö spetsialist

Helga Isand

Rakenduskõrgharidus/sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Silvi Pool

Rakenduskõrgharidus/sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö spetsialist

Anne Ats

Keskharidus

 

* Tulenevalt avaliku  teabe seaduse § 28 lg 1 p 6 on kohaliku omavalitsuse asutusel kohustus avalikustada ametnike haridus. Nimetatud kohustus ei laiene töölepingu alusel töötavatele teenistujatele.