Volikogu istungid

10.08.17

 

Tori Vallavolikogu istung toimub 16. augustil kell 15.00 Tori Vallamajas.

 

1. Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

     Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 

2. Õpetajate töötasustamise alused

    Ettekandja vallavanem Kaie Toobal

 

3. Tori valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

    Ettekandja humanitaarnõunik Erika Nõmm

 

4. Nõusoleku andmine/mitteandmine Riigimetsa Majandamise Keskusele

    Ettekandja volikogu esimees Kalev Kiisk

 

5. Info

5.1. Riigihanked ja nendega seotud tööd.

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad alates 10.08.2017 vallakantseleis ja üleval valla kodulehel http://torivald.ee/volikoguistungid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIIRI JÕERAND