Volikogu istungid

11.05.17

 

Tori Vallavolikogu istung toimub 17. mail kell 15.00 Tori Vallamajas.

1.      Tori valla 2017. aasta I lisaeelarve

           Ettekandja abivallavanem Ester Märss

2.      Tori valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

           Ettekandja pearaamatupidaja Gülli Kaunissaar

3.      Isikliku kasutusõiguse seadmine kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks

                         Ettekandja arendusnõunik Helen Mihkelson

4.      Sundvalduse seadmine kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks

                         Ettekandja arendusnõunik Helen Mihkelson

5.      Isikliku kasutusõiguse seadmine Tooma kinnistule

                         Ettekandja majandusnõunik Toomas Parm

6.      Isikliku kasutusõiguse seadmine Pirita Laevad kinnistule

7.      Tori Vallavolikogu 19.04.2017 otsuse nr 8 kehtetuks tunnistamine

8.      Arvamuse andmine Keskkonnaametile (Sindi väliujula süvendustööd)

                         Päevakorrapunktide 6-8 ettekandja arendusnõunik Helen Mihkelson

9.      Tori valla volikogu liikmete arvu määramine

10.   Tori valla valimisringkonna moodustamine

11.   Tori valla valimiskomisjoni moodustamine

                Päevakorrapunktide 9-11 ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

12. Info

12.1  Tori valla eelarve täitmine.

                   Ettekandja pearaamatupidaja Gülli Kaunissaar

12.2  Haldusreform maakondlikul tasandil

12.3  Are valla, Sauga valla, Tori valla ning Sindi linna ühinemine

                   Päevakorrapunktide 12.2 ja 12.3 ettekandja vallavanem Kaie Toobal

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad alates 11.05.2017 vallakantseleis ja üleval valla kodulehel http://torivald.ee/volikoguistungid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIIRI JÕERAND