Volikogu istungid

13.04.17

 

Tori Vallavolikogu istung toimub 19. aprillil kell 15.00 Tori Vallamajas.

Päevakorra projekt:

1. Ülevaade politsei tegevusest Tori vallas 2016. aastal

    Ettekandja Lääne prefektuuri piirkonnapolitseinik Janek Saharenko

2. Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" muutmine

    Ettekandja lastekaitsenõunik Krista Kämer

3. Tori Sotsiaalmaja põhimäärus

     Ettekandja Tori Sotsiaalmaja juhataja Ave Aaslaid

4.  Volituse andmine Paikuse vallale riigihangete korraldamiseks

     Ettekandja abivallavanem Ester Märss

5.  Info

                     5.1. Reservfondi kasutamine

                     Ettekandja pearaamatupidaja Gülli Kaunissaar

                     5.2. Ühinevate omavalitsuste ühisürituse kokkuvõte ja edasine tegevuskava

                     5.3. POL kevadseminar 2017

                     5.4. POL üldkogu istung

     Päevakorrapunktide 5.2.-5.4. ettekandja vallavanem Kaie Toobal

 

 

 

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad alates 13.04.2017 vallakantseleis ja üleval valla kodulehel http://torivald.ee/volikoguistungid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIIRI JÕERAND