13.08.18

VÄIKEHANKED

 • Tori Vallavalitsus küsib hinnapakkumusi väikehankele „Sindi linna tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise teenus"  hanke lisades toodud tingimustel. Pakkumuse vormistamisel lähtuda lisa „Projektijuhtimise teenuse kirjeldus" punktis 15  kirjeldatud pakkumuse struktuurist.

  Pakkumusi oodatakse hiljemalt  24.08.2018  kell 10.00 meiliaadressile: tori@torivald.ee

        Lisa: Käsunduslepingu projekt

        Lisa: Projektijuhtimise teenuse kirjeldus

 • Tori Vallavalitsus küsib hinnapakkumusi  Tori valla koolitranspordi teenindamiseks perioodil 1.09.2018-31.07.2019 vastavalt lisale.

  Pakkumusi oodatakse hiljemalt  15.08.2018  kell 10.00  tori@torivald.ee
  Lisa: Nõuded bussidele 

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke  omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „ Tori valla teede pindamine" (viitenumber 198157) ehitustöödel.

        Lisa: Käsunduslepingu projekt

        Lisa: Pakkumuste esitamise juhend 

        Vorm 3 - info vastutava isiku kohta

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „Sindi kergliiklusteede võrgustiku ehitamine ja renoveerimine I etapp" (viitenumber 196835) ehitustöödel. 

  Lisa: Pakkumuste esitamise juhend

         Vorm 3 - info vastutava isiku kohta

         Tori Vallavalitsuse 11.07.2018 korraldus nr 586 (omanikujärelevalve)

 • Tori aleviku bussijaamaala ja jalgtee väljaehitamise tehnilise konsultandi ja ehituse omanikujärelevalve teenus- pakkumuste esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 12.00

         Lisa: Hanke tehnilised tingimused

 

 • Suigu Lasteaia mänguväljaku täiendamine- pakkumuste esitamise tähtaeg 7.06.2018 kell 12.00

         Lisa: Tehniline kirjeldus ja nõuded

 

 • Rannavalve teenus Sindi väliujulas. Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Rannavalve teenus Sindi väliujulas". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.06.2018 kell 12.00 e-postile ester.marss@torivald.ee

Pakkumus teha teenuse osutamise kohta ühes kuus. Teenuse sisuks on rannavalve teostamine Sindi linnas lepingu sõlmimisest kuni - 31.08.2018. a Supluse tn 3 asuvas väliujulas.

         Lisa: Teenuse tingimused ja nõuded
 
 
 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Are ja Tori bussiterminalide sidumisprojekti koostamine ".

  Projekteerimistööde eesmärgiks on ühistranspordi terminalide tüüplahenduse sidumine koos välisvõrkude lahendusega vastavalt tehnilisele lähteülesandele.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.06.2018 kell 12.00 meilile: ester.marss@torivald.ee

         Lisa: Projekteerimistööde tehniline lähteülesanne

 

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke „Sindi Lastepargi mänguväljak"

  Täiendav info pakkujale ja mänguväljaku nõuded lisatud failis.

  Pakkumuste esitamise juhend