15.06.18

VÄIKEHANKED

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke „Sindi kergliiklusteede võrgustiku ehitamine ja renoveerimine I etapp" (viitenumber 196835) ehitustöödel. 

  Lisa: Pakkumuste esitamise juhend

         Vorm 3 - info vastutava isiku kohta

 

 • Tori aleviku bussijaamaala ja jalgtee väljaehitamise tehnilise konsultandi ja ehituse omanikujärelevalve teenus- pakkumuste esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 12.00

         Lisa: Hanke tehnilised tingimused

 

 • Suigu Lasteaia mänguväljaku täiendamine- pakkumuste esitamise tähtaeg 7.06.2018 kell 12.00

         Lisa: Tehniline kirjeldus ja nõuded

 

 • Rannavalve teenus Sindi väliujulas. Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Rannavalve teenus Sindi väliujulas". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.06.2018 kell 12.00 e-postile ester.marss@torivald.ee

Pakkumus teha teenuse osutamise kohta ühes kuus. Teenuse sisuks on rannavalve teostamine Sindi linnas lepingu sõlmimisest kuni - 31.08.2018. a Supluse tn 3 asuvas väliujulas.

         Lisa: Teenuse tingimused ja nõuded
 
 
 • Tori Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel „Are ja Tori bussiterminalide sidumisprojekti koostamine ".

  Projekteerimistööde eesmärgiks on ühistranspordi terminalide tüüplahenduse sidumine koos välisvõrkude lahendusega vastavalt tehnilisele lähteülesandele.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.06.2018 kell 12.00 meilile: ester.marss@torivald.ee

         Lisa: Projekteerimistööde tehniline lähteülesanne

 

 • Tori Vallavalitsus korraldab väikehanke „Sindi Lastepargi mänguväljak"

  Täiendav info pakkujale ja mänguväljaku nõuded lisatud failis.

  Pakkumuste esitamise juhend