Tori Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendamiseks EHITUSNÕUNIKU ametikohale

21.05.18

Teenistuskoha põhiülesanneteks on Tori valla ehitusvaldkonna koordineerimine vastavalt seadustele ja kehtivatele õigusaktidele.

Kandidaat peab olema hea meeskonnatöö oskusega; julge ja positiivse ellusuhtumisega; koostööle ja tulemustele suunatud; iseseisev ja hea analüüsioskusega; hea pingetaluvusega; korrektne, täpne ja põhjalik.

Kandideerimise tähtaeg: 5. juuni 2018. Teavet kandidaadile esitatavate nõuete, teenistusülesannete ja esitamiseks vajalike dokumentide kohta leiab lisaks Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Kontaktisik: Eve Atka, telefon 445 1883, eve.atka@torivald.ee.

Täpsemate teenistusülesannetega saab tutvuda siit: ehitusnõuniku ametijuhend

Tori Vallavalitsus otsib Sindi Sotsiaaltöökeskuse juhatajat

23.05.18
Sindi Sotsiaaltöökeskus on Sindi linnas tegutsev hoolekandeasutus, mille ülesanne on erinevate sotsiaalteenuste osutamine toimetulekuraskustes klientidele. Otsime asutusele juhatajat, kelle tööülesandeks on keskuse igapäevatöö korraldamine, pakutavate teenuste ringi laiendamine ning toimetulekuraskustega klientide toetamine.
Nõudmised kandidaadile:
1. Vähemalt sotsiaaltööalane eriharidus või keskharidus koos vähemalt 1 aastase erialase töö kogemusega, mille jooksul on läbitud vähemalt üks minimaalselt 80 tunnine valdkondlik täiendkoolitus ;
2. Vene keele oskus suhtlustasemel;
3. Hea suhtlemisoskus ka raskemate klientidega;
4. Empaatiavõime;
5. B-kategooria juhiloa olemasolu;
 
 
Kasuks tuleb: 
1. Juhtimiskogemuse olemasolu;
2. Täiendavate valdkondlike kursuste läbimine;
3. Täiendavate võõrkeelte oskus;
4. Valmisolek panustada klientide heaolusse ka väljaspool traditsioonilist tööaega;
5. Sotsiaalvaldkonna vabatahtliku töö kogemus
 
Töötasu 785 eurot
 
Tööle asumise aeg 01.07.2018
 

CV, avaldus ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 08.06.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile eve.atka@torivald.ee või paberkandjal allkirjastatult Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa.

Kuulutus on avaldatud Töötukassa kodulehel.