Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile Pärnumaa 2017. aasta parima põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks . Autasusid antakse välja aastast...

Alates 01.07.2017 kehtib Pärnu linna- ja lähiliinidel elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.  Bussikaart on...

Kodukant korraldab kogemuspäeva piirkonna külavanematele

Kodukant korraldab kogemuspäeva piirkonna külavanematele. Toimub Märjamaa Rahvamajas. 14.00     Algus ja sissejuhatus 14.30     Grupitöö ...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Konkurss Tori Lasteaia õppealajuhataja ametikohale

TORI LASTEAED võtab alates 14.08.2017 konkursi korras tööle ÕPPEALAJUHATAJA (0,5 ametikohta). Sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda, CV, kvalifikatsiooni...

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Tori vallas 10.06.2017

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Tori vallas 10.06.2017a.: Taali- 10:00-10:30 Tori alevik-11:00-12:00 Jõesuu-12:30-13:00 ...

Tori Põhikooli lõpuaktus

Tori Põhikooli lõpuaktus toimub 17.06.2017 kell 13.00 kooli võimlas. Lõpetajad on: Armin- Mairon Ardoja Hanna Etti Alex Imala Eleri Kirikal Laura Kobin Victoria Kommer Pille...

Tori Puhkelaager lastele vanuses 8 - 12 aastat

Tori Puhkelaager lastele vanuses 8-12 aastat toimub 12.-16. juunil, kogunemine igal päeval Tori Sotsiaalmaja tagahoovis kell 9.00. Tegevused: mängud. matkad, joonistused, põnevad külalised...

Tänasest saab küsida toetust noore metsa hooldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks

Tänasest võtab Erametsakeskus vastu metsameetme ehk metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi. Toetust saab küsida kahjustatud metsa taastamiseks ja...

Tori vald maksab toetust kodude tuleohutuks muutmiseks

Pensionäride ja mitmelapseliste perede hulgas on palju neid, kellel ei jätku raha, et oma kodu tuleohutuks muuta. Tori vald on päästeameti andmetel esimene omavalitsus, kus selleks otstarbeks...

Tori Hobusekasvandus kutsub talgupäevale

Tori Hobusekasvandus kutsub talgupäevale 26.mail kl 9.00 Koristatakse Hobusekasvanduse ümbrust, korjatakse kive kaerapõldudelt. Lisainfo: Merli Sild Direktor Eesti...

RMK kutsub huvilisi laupäeval, 20. mail toimuvale soode päevale Soomaa rahvusparki Ördi rappa

RMK haldab suurt osa Eestimaa soodest. Ka paljud kaitsealused sood on Eestis kuivendatud ja olnud kasutuses turbatootmis- või metsakasvatusaladena. RMK ülesanne on enda hallatavatel maadel...

Tantsulaager noortele

Black and Brownie Tänavatantsukooli ägedad noored tantsuõpetajad kutsuvad kõiki noorukeid augustis toimuvasse tantsulaagrisse.  NB! Soodushind 90€  kehtib kõigile maikuus...

Tori Vallavolikogu istung

Tori Vallavolikogu istung toimub 17. mail kell 15.00.  Päevakord

Valitsus eraldas 1,9 miljonit eurot Tori hobumajanduse keskusele

Täna, 10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduse keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks. „Tänane...

Valitsus eraldas Tori hobumajanduse keskusele ligi 2 miljonit eurot

Täna, 10. mail toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduse keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks. „Tänane valitsuse...

Tori valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuring

Hea Tori valla noor vanuses 17-26 aastat! Palume Sul osaleda Tori valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annad Tori vallale võimaluse...

Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujale

Seotud failina on infovoldikus kirjeldatud tugiisikuteenust asendushoolduselt elluastujale, antud teenus on teenuse vajajale tasuta.

Tänaseid toimetusi ära lükka homse varna

Kevad on käes ning kütteperiood hakkab lõppema. Tänaseid toimetusi ära lükka homse varna - see vanasõna sobib hästi alljärgneva loo juurde. Nimelt, oleks otstarbekas küttesüsteem puhastada...

Tori vald esitas kandidaadid maakondlikule konkursile "EESTI KAUNIS KODU 2017"

Tori vald esitas Eesti Kaunis kodu 2017 konkursile järgmised kandidaadid: ·         Jõekalda , Oore küla , Tori vald (kategoorias eramud) ...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 20