Avalik kirjalik enampakkumine

Tori Vallavolikogu 13.06.2018 otsusega nr 88  võõrandatakse OÜ-le Sindi Majavalitsus kuuluva soojamajanduse käitis avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Enampakkumise alghind on 500 000 eurot ning pakkumised tuleb esitada Tori Vallavalitsusele hiljemalt 02.07.2018 kell 10.00.

Loe edasi ...

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...