Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 12.09.2018 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 projekt. Arengukava on avalikustatud ajavahemikul 13. september  - 27. september Tori Põhikoolis ja Tori valla kodulehel.

Loe edasi...

TORI VALD

Tori vald moodustus 11.11.2017, mil jõustus Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemine.

1. jaanuarist 2018 alustas tööd Tori Vallavalitsus, mis asub Sindi linnas. Teenuskeskused asuvad Toris, Ares ja Saugas.

Loe edasi...

 

Ühinenud omavalitsuste kodulehed:
      
 

 

Tori valla halduspiiri muutmise analüüs

Halduspiiri muutmise analüüsiga saab tutvuda SIIN

Statistika

Rahvaarv: 11 694 (01.01.2018)
Pindala: 611,11 km²
Suurim asula: Sindi linn (3791)
Koole: 4
Lasteaedu: 5
Külasid: 41
Huvikoole: 1