Jäätmemajandus Sindi linnas

26.01.18

Korraldatud jäätmevedu Sindi linnas

Ragn-Sells AS on osutanud teenust korraldatud jäätmeveo alusel alates 01.03.2013 ühiselt nii Sindi linnas kui Tahkuranna, Paikuse, Tori ja Surju vallas. Omavalitsuste ja Ragn-Sellsi vahel sõlmitud kokkuleppel pikeneb korraldatud jäätmeveo leping veel kahe aasta võrra, st kuni 28.02.2018.

Mõned meeldetuletused seoses jäätmeveoga

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Minimaalseks jäätmemahutiks loetakse 80 liitrist konteinerit. Minimaalne tühjendussagedus on Sindi linnas vähemalt iga 4 nädala tagant. Lubatud teenindusaeg kellaajaliselt on 7.00 – 22.00. Palume konteiner välja tuua Vedajale nähtavasse ja kättesaadavasse kohta hiljemalt tühjenduspäeva hommikul kella 7.00-ks.

Kuidas tühjenduspäeva meeles pidada

Graafikute info leiate Ragn-Sellsi iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus . Iga järgmist tühjenduspäeva on võimalik ka ise välja arvutada, võttes arvesse selle, et tühjendus on alati ühel kindlal nädalapäeval. Näiteks tühjendus toimub 29.02.2016 ja tühjendussagedus on 28 päevase intervalliga (iga nelja nädala tagant), siis järgmine tühjendus toimub 28.03.2016.

Kliendid, kes on Ragn-Sellsile edastanud oma e-aadressi, saadetakse automaatselt üks kord aastas (üldjuhul novembri lõpus) iga järgneva aasta kohta graafik. Tavapostiga graafikut saadetakse välja ainult jäätmevaldaja tellimuse alusel, kuna see on tasuline teenus.

Telli tühjenduspäeva meeldetuletus e-posti

Eraklientidele saadetakse e-posti kaks päeva enne graafikujärgset tühjendust tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et Vedajale on edastatud e-posti aadress ja isikukood). Kui Teil ei ole veel sellist meeldetuletust, siis saate selle tellida Ragn-Sellsi klienditeeninduse kaudu.

Kui jäätmeid tekib rohkem kui konteinerisse mahub

Mõnikord tekib rohkem jäätmeid, kui konteinerisse mahub või siis tekib olukord, kus on vaja lisaks graafikujärgsele tühjendusele lisatühjendust. Nii konteineriväliste pakendatud jäätmete äravedu kui ka graafikuvälist tühjendust osutab Vedaja ainult kliendipoolse tellimuse alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Mis on tühisõit

Juhul, kui konteineri tühjendamist ei toimu seetõttu, et konteinerit pole tühjenduspäeval väljas Vedajale nähtavas ja kättesaadavas kohas, konteinerile puudub juurdepääs (näiteks talvisel ajal ei ole lund konteineri eest ära lükatud) või on konteineris mittevastavad jäätmed (näiteks ohtlikud jäätmed), on vedajal õigus nõuda nn tühisõidu eest teenustasu suuruses, millist ta võiks nõuda konteineri tegeliku tühjenduse korral. Tühisõit fikseeritakse fotoga.

Nõuded kogumisvahendile

Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid, mis peavad olema kompaktsed, terved ja korralikult suletavad. Konteinerid peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega alusel, millele on tagatud jäätmeveoki ligipääs.

Arved

Teostatud teenuse (ka tühisõit) eest saadetakse kliendile arve hiljemalt teeninduskuule järgneva kuu 5.kuupäevaks. Maksetähtaeg on arvete tasumisel 14 päeva. Võlgnevuse korral on Vedajal õigus vedu peatada, ning võlgnevuse tasumise korral kohustus vedu taasalustada.

Ragn-Sellsi klienditugi 15155 töötab E-R 8.00-17.00. Välismaalt või üle Eesti helistades kasutage numbrit +372 6060 439, nendele kõnedele kehtib teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on oodatud e-posti aadressile info@ragnsells.ee. Tellimused palume saata tellimus@ragnsells.com.
Kiireim viis info samiseks on kasutada kodulehte (www.ragnsells.ee) või iseteenindust. Iseteenindusest, kodulehelt ja e-poest laekunud tellimustele vastame eelisjärjekorras.

Eelsorteeritud prügi prügikonteinerite asukohad Sindi linnas

Teadmiseks:

Sindi Kommunaali hoovi (Pärnu mnt 24, juurdepääs mööda Tööstuse tänavat) saab viia VANAREHVE, mis on kasutuna seisma jäänud peale rehvivahetust.

VANAREHVE võetakse vastu reedeti kella 10-16. Kontakt mobiiltelefonil 56485375

Sindi Linnavalitsus on sõlminud koostöölepingu MTÜ- ga Eesti Rehviliit Sindi linna territooriumilt vanarehvide kogumise korraldamiseks ja taaskasutusse suunamiseks.

Täpsem info http://www.rehviliit.ee/web2/

SUURJÄÄTMED ( jäätmed, mis mõõtmete tõttu prügikonteineri ei mahu) saab mugavalt ära anda kodust, tellides teenuse AS-ilt Ragn-Sells. Täpsem info 15155

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Alates 1. märtsist 2018 on Sindi linnas jäätmeveo ainuõigus järgneval neljal aastal AS-il Eesti Keskkonnateenused.

25.01.18

AS Eesti Keskkonnateenused saadab kõikidele senistele jäätmeveo klientidele posti või e-posti teel uue jäätmeveo lepingu vastavalt andmetele, mis on edastatud vedajale jäätmevaldajate registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Kõigil neil, kes ei ole saanud 20. veebruariks eeltäidetud lepingut, palume ühendust võtta AS Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindusega, et  täpsustada aadress, kuhu eeltäidetud leping saata. Lihtsaim võimalus lepingu sõlmimiseks on saata oma andmed kodulehe kaudu - vastava ankeedi täitmiseks leiate vedaja kodulehelt keskkonnateenused.ee, klikates menüüst "Klienditugi" „Võta meiega ühendust" „Leping". Lepingu sõlmimiseks võib andmed saata ka tavapostiga Musta tee 9, 15551 Viljandi või e-postiga parnu@keskkonnateenused.ee. Võimalusel kasutada eelpool viidatud infokanaleid. Korraldatud jäätmeveo rakendumise perioodil võib telefoni teel kontakteerumine olla raskendatud ja ootejärjekord pikaks venida.

AS-i Eesti Keskkonnateenused poolt saadetavates eeltäidetud lepingutes on kirjas iga kinnistu kohta jäätmete veokuupäevad ja veosagedus. Palume pöörata tähelepanu lepingus kajastatud veokuupäevadele, sest uue vedaja tulekuga võivad harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad suure tõenäosusega muutuda. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Palume tagada lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs, tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev, sh ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee jms.

Eeltäidetud lepingutesse tuleb lisada kindlasti kontaktandmed – telefon, e-post ja leping allkirjastada ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Musta tee 9,  15551 Viljandi või digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile parnu@keskkonnateenused.ee. Keskkonnasäästlikkusest tulenevalt soovitame märkida lepingusse arve saatmine e-posti teel. E-posti teel saadetav arve jõuab adressaadini varem kui posti teel saadetav ja aitab reaalselt kaasa paberikulu vähendamisele ning säästa loodust.

Ühtlasi tuletame meelde, et vastavalt Sindi linna heakorraeeskirja § 5 lõige 6 peavad kõik majad olema varustatud numbrisildiga.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta korraldatud jäätmeveost. Jäätmeveo minimaalne sagedus Sindi linna haldusterritooriumil on eramute juures vähemalt 1 kord nelja nädala tagant ja korterelamute juures 1 kord nädalas. Kui Teie kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, on Teil võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks tuleb Teil esitada kohalikule omavalitsusele vastav taotlus. Omavalitsuse korralduse saabudes, teeb vedaja muudatused jäätmeveos.

AS Eesti Keskkonnateenused korraldab koostöös kohaliku omavalitusega jäätmeveo infopäeva.  Vedaja esindajad vastavad kohapeal Teie küsimustele ja abistavad lepingu sõlmimisel. Infopäev  toimub 15.02.2018 kell 12.30-14.30 Tori Vallavalitsuse Sindi majas (endises linnavalitsuses, aadressil Pärnu mnt 12, Sindi) ja kell 17.30-19.30 Sindi Seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi).

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Tori Vallavalitsusest (telefonidel 52 53 929,  55 940 777, e-posti aadressidel janne.soosalu@torivald.eehelen.mihkelson@torivald.ee) ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest (telefonil 43 55 025, e-posti aadressil parnu@keskkonnateenused.ee või vedaja kodulehel keskkonnateenused.ee).

 

Jäätmemahuti maht m3

Ühe jäätmemahuti tühjendus(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu üür (km 20%) EUR   

kuni 0,08

0,80

0,00

kuni 0,12

1,20

0,00

kuni 0,14

1,40

0,00

kuni 0,19

1,90

0,00

kuni 0,24

2,40

0,00

kuni 0,36

3,60

0,00

kuni 0,37

3,70

0,00

kuni 0,60

6,00

0,00

kuni 0,66

6,60

0,00

kuni 0,77

7,70

0,00

kuni 0,80

8,00

0,00

kuni 1,10

11,00

0,00

kuni 1,50

15,00

0,00

kuni 2,50

25,00

0,00

kuni 4,50

45,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS