Õppe- ja kasvatustöö

2016/ 2017 õppeaasta

 

Teema: LÄBI MINEVIKU TULEVIKKU

Eesmärk: Hoia mida armastad:

  • eestimaad
  • traditsioone
  • väärtused

Päevakava

6.30 – 8.40 Hommikune laste vastuvõtt, vaba mäng
8.40 Hommikusöök
9.15 – 11.00 Õppe- ja kasvatustegevused
11.15 – 12.30 Mängimine, õuesolek
11.45 – 13.00 Lõunasöök, valmistumine lõunauinakuks
13.00 – 15.00 Lõunauinak
15.00 – 15.30 Äratus, laste riietamine, vaba mäng
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00  Vaba mäng ja koju minek
18.30  Lasteaia sulgemine     

 

 I tasandi eripedagoogilist/logopeedilist tugiteenust osutab läbi Rajaleidja Marika Prants.

2016/2017 õppeaastal on meil tugispetsialistideks logopeed Eve, kes tegeleb 6-7 aastastega ning logopeed Marika, kes tegeleb 3-6 aastate lastega.

Täpsem info rühmast.