Jõesuu külakeskuse ehitustööd

Jõesuu külakeskuse ehitustööd Viira Arendusselts kuulutab välja lihthanke  "Jõesuu külakeskuse ehitustööd". Hankedokumentidega on võimalik tutvuda  E-Riigihangete...

"Kohalike bussiliinide teenindaja leidmine"

Riigihange nr 167823 "Kohalike bussiliinide teenindaja leidmine"  Materjalidega võimalik tutvuda  E-Riigihangete registri  kaudu. Riigihanke „Kohalike bussiliinide...

"Tori kalmistu hooldaja leidmine"

Tori Vallavalitsuse lihthange "Tori kalmistu hooldaja leidmine" Hanke nr  169307 "Tori kalmistu hooldaja leidmine" -  pakkumuste esitamise tähtaeg oli 07.12.2015 ...

"Lume tõrjumine Tori valla 6 piirkonnas"

Riigihange nr 167900 "Lume tõrjumine Tori valla 6 piirkonnas" Riigihanke „Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas" edukaks pakkujaks osutusid: 1.1. Osaühing Piistaoja Katsetalu...

EELLÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMINE KINNISTU HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Pakkumise tulemused: Tähtajaks ei esitatud ühtegi pakkumist. 'Pakkumismaterjalid: Tori Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjon kuulutab välja...

Selja küla veevõtu puurkaevu pealisehituse ja veetrassiga ühenduse ehitamine

  „Selja küla veevõtu puurkaevu pealisehituse ja veetrassiga ühenduse ehitamine" Tori Vallavalitsuse...

„SELJA KÜLA VEEVÕTU PUURKAEVU PEALISEHITUSE JA VEETRASSIGA ÜHENDUSE EHITAMINE“

Tori Vallavalitsuse korraldusega nr.1 / 07.01.2015 on välja kuulutatud  alla lihthanke piirmäära jääv hange „Selja küla veevõtu...

Selja küla reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Nimetus Selja küla reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd Hanke eesmärk ...

„ LAVAPOODIUMI KOMPLEKTI OSTMINE”

lla lihthanke piirmäära jääv hange „Lavapoodiumi komplekti  ostmine" Tori Rahvamajale Hankedokumendid ( Korraldus ) ( Lisa1 - hankedokumendid ) Hankija: Tori...

Lõpetatud

 

2014        
Eduka pakkuja kinnitamise Hanke nimetus Edukas pakkuja       Eduka pakkuja registrikood        Pakkumuse maksumus
kuupäev
6.11.2014 Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas 2014-2015 Osaühing Piistaoja Katsetalu  hanke I osas  10645942 38 eur/ha
6.11.2014 Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas 2014-2015 Osaühing Piistaoja Katsetalu hanke III osas  10645942 38 eur/ha
6.11.2014 Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas 2014-2015 Osaühing Piistaoja Katsetalu hanke II osas  10645942 38 eur/ha
6.11.2014 Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas 2014-2015 Osaühing Matogard hanke IV osas  10315093 35 eur/ha
6.11.2014 Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas 2014-2015 Osaühing Selja  hanke V osas  10206553 38 eur/ha
6.11.2014 Lumetõrjumine Tori valla 6 piirkonnas 2014-2015 Osaühing Piistaoja Katsetalu hanke VI osas 10645942 38 eur/ha
6.11.2014 Lavapoodiumi komplekti ja transportimiskäru ostmine Hange tunnistati nurjunuks    
4.12.2014 Lavapoodiumi komplekti ostmine Eventech OÜ   10 510,56 eur
10.12.2014 Selja küla reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd Hange tunnistati nurjunuks    

 

2013

Eduka pakkuja kinnitamise

kuupäev

Hanke nimetus Edukas pakkuja       Eduka pakkuja registrikood        Pakkumuse maksumus
20.11.2013 Kolmele bussiliinile teenindaja leidmine

Aktsiaselts Mulgi Reisid

10122514

20663 eurot
28.08.2013 Piistaoja veevõtupuurkaevu pealisehitus-pumpla ehitamine omanikujärelvalve teostaja leidmine Pärnu EKE Projekt AS 10052624

koos käibemaksuga 1200 eurot

28.08.2013 Taali veevõtupuurkaevu pealisehitus-pumpla ehitamine omanikujärelvalve teostaja leidmine Pärnu EKE Projekt AS 10052624 koos käibemaksuga 1440 eurot
01.08.2013 Piistaoja veevõtupuurkaevu pealisehituse-pumpla ehitamine Aktsiaselts Vensen 10258343

koos käibemaksuga

78948,60 eurot

01.08.2013 Taali veevõtupuurkaevu pealisehitus-pumpla ehitamine Osaühing Raivo Remont 10313214

koos käibemaksuga

108725,59 eurot

27.06.2013 Lasteaia parkla ehitamine Aktsiaselts Eesti Teed 12249762

koos käibemaksuga  

23007,20 eurot

27.06.2013 Tori kolme vallatee pindamine Aktsiaselts Eesti Teed 12249762

koos käibemaksuga  

8150,40 eurot

20.06.2013 Virula-Metsa teele mustkatte paigaldamine Lemminkäinen Eesti AS 10114029

koos käibemaksuga  

23114,16 eurot

20.06.2013 Tori Põhikooli pikapäevarühma ruumikujundus aktsiaselts Pärnu REV 10248994

koos käibemaksuga  

23000,00 eurot

13.06.2013 Tori Lasteaia piirdeaed Osaühing VarenaGrupp 10974750

koos käibemaksuga  

11490,82 eurot

08.05.2013 Tori valla haljasalade hooldaja leidmine Osaühing Matogard 10315093

koos käibemaksuga  

30672 eurot

11.04.2013 Sõiduauto kasutusrendile võtmine 60 kuuks Swedbank Liising AS 10434248

koos käibemaksuga

16420,96 eurot

10.01.2013 Kolmele bussiliinile teenindaja leidmine AS Mulgi Reisid 10122514 20663 eurot


2012

Eduka pakkuja kinnitamise

kuupäev

Hanke nimetus Edukas pakkuja       Eduka pakkuja registrikood        Pakkumuse maksumus
11.12.2012 Bussi kasutuselerendile võtmine 60 kuuks Swedbank Liising AS 10434248

koos käibemaksuga

29385,24 eurot

13.11.2012 Piistaoja veevõtupuurkaevu pealisehituse-pumpla projekteerimine ja autorijärelevalve AS Infragate EEsti 10845129

 

koos käibemaksuga

11 610 eurot 

 

27.09.2012 Kõrsa-Niidaste tee teekatte tugevdamine Vändra MP OÜ 10336439 2408 tonni kruusa koos veo ja laotamisega Kõrsa-Niidaste teele ning tee järelprofileerimisega
13.09.2012 Kolmele bussiliinile teenindaja leidmine Venderloo Veod  OÜ 11891628 1,97 eurot/liinikilomeetri kohta kütuse liitri maksumuse korral 1,35 eurot
05.07.2012 Selja ja Taali veevõtupuurkaevude pealisehituste-pumplate projekteerimine ja autorijärelevalve OÜ Arvi Vainula Projektbüroo 10867800 koos käibemaksuga 10980,00 EUR
02.02.2012 „Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine I etapp" puurkaevu rajamine Selja külas (OÜ Alversen „Puurkaevu projekt 1253") OÜ Alameda Pärnu 11293092

koos käibemaksuga

240 eurot

02.02.2012  „Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp" puurkaevu rajamine Taali külas (OÜ Alversen „Puurkaevu projekt 1247") OÜ Alameda Pärnu 11293092

koos käibemaksuga 

250 eurot

02.02.2012 „Piistaoja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine" puurkaevu rajamine Piistaoja külas (OÜ Alversen „Puurkaevu projekt 1254") OÜ Alameda Pärnu 11293092

koos käibemaksuga 

220 eurot
02.02.2012  „Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp" puurkaevu rajamine Taali külas (OÜ Alversen „Puurkaevu projekt 1247") FIE Peeter Ööpik 11723210 250 eurot
02.02.2012 „Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine I etapp" puurkaevu rajamine Selja külas (OÜ Alversen „Puurkaevu projekt 1253") FIE Peeter Ööpik 11723210 240 eurot
02.02.2012 Tori Rahvamaja rekonstrueerimine, saali põranda omanikujärelevalve FIE Peeter Ööpik 11723210 340,00 eurot
02.02.2012 Tori Rahvamaja saali põranda rekonstrueerimine OÜ Ardis Ehitus 11000015

koos käibemaksuga

20637,99 eurot


2011

Eduka pakkuja kinnitamise

 

kuupäev

Hanke nimetus Edukas pakkuja   Pakkumuse maksumus
08.11.2011 "Selja küla reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine I etapp" puurkaevu rajamine Puurtööde OÜ 11416100 koos käibemaksuga    5000 eurot
08.11.2011 "Taali küla reoveekogumisala ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp" puurkaevu rajamine Puurtööde OÜ 11416100 koos käibemaksuga    5000 eurot
09.06.2011 Tori ekstreemspordiväljaku püstitamine Terasteenus OÜ 10943961

koos käibemaksuga

14400 eurot

08.04.2011 Tori ekstreemspordiväljaku ehitus Nurme Teedeehitus OÜ 11188001

koos käibemaksuga

28539,60 eurot