Tori Sotsiaalmaja kontaktid

 

KONTAKTANDMED

Avatud tööpäevadel kell 9.00-16.00
Võlli tee 5, Tori alevik, Tori vald 86801 Pärnumaa
Tel +372 446 6980; +372 529 7216
e-post sotsiaalmaja@torivald.ee

Juhataja Ave Aaslaid 

Hoolekandetöötaja Jagne Kraav
Tel +372 446 6980;  +372 5698 7996
e-post sotsiaaltegevus@torivald.ee