20.04.18
 
Tori Vallavolikogu I koosseisu 8. istung toimub neljapäeval, 26. aprillil 2018 kell 15.00 Tori Vallavalitsuses, Pärnu mnt 12, Sindi linn.
 
Päevakorra projekt:
 
 1. Tori valla põhimäärus, 2. lugemine

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Tori valla hankekord,  2. lugemine

Ettekandja hangete peaspetsialist Ester Märss

 1. Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Raieloa andmise tingimused ja kord

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Huvihariduse ja –tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Ettekandja korrakaitseametnik Priit Rööp

 1. Rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Arvamuse andmine Lepplaane uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõude kohta

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (haljasalad)

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsvindi tn 8)

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jänesselja tn 3)

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Vallavara omandamine (Jänesselja tn 14)

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS