Tori Vallavolikogu I koosseisu 13. istung toimub neljapäeval, 16. augustil 2018 kell 15.00 Tori Vallavalitsuses, Pärnu mnt 12, Sindi linn.
 
Päevakorra projekt:
 1. Määruse „Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse „Tori valla põhimäärus" muutmine" eelnõu 2. lugemine

         Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Määruse „Elanike arvamuse väljaselgitamise kord" eelnõu 2. lugemine

    Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Määruse „Huvikoolide toetamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Elbu turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotluse ja otsuste eelnõu kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „OÜ Sindi Vesi osakapitali suurendamine ja põhikirja muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Orava tee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Orava tee 7 kinnistu osas" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tehnika tn 6 kinnistut koormava hoonestusõiguse lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 24.05.2018. a otsuse nr 85 muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

    Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tori vallavolikogu aseesimehe valimine" eelnõu

          Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Infopunktid

      12.1  I poolaasta eelarve täitmisest

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

12.2 Sauga aleviku Hirvela elamurajooni tuleohutusauditi tulemused

          Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 
 
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS