Veemajandus endises Tori vallas

26.01.18

VEE PIIRHINNAD

Tori valla veeettevõtjana tegutseb alates 2015 aastast Tori Haldus OÜ.

Vastavalt Tori Vallavalitsuse korraldusele nr. 74 26. aprill 2016, muutusid alates 01.07.2016 vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

Teenuste hinnad on:

Tasu võetud vee eest:

Tori alevikus, Selja külas, Jõesuu külas, Piistaoja külas ja Taali külas Sanksu puurkaevust 0,81 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,97 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;

Taali külas Lossi puurkaevust 0,38 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 0,46 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:

Tori alevikus, Jõesuu külas ja Piistaoja külas 1,32 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,58 eurot 1 m³ eest käibemaksuga;

Taali külas 0,85 eurot 1 m³ eest käibemaksuta ja 1,02 eurot 1 m³ eest käibemaksuga.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Veemajandus Ares

26.01.18

Kontor asub Are vallakeskuses II korrusel.

OÜ Are Vesi

Registrikood: 11321629

Aadress: Pärivere tee 17

Are alevik

Tori vald

87301 Pärnumaa

 

529 8849 -  juhataja Kert Alamaa

E-post: arevesi@arevald.ee

 

OÜ Are Vesi on 2006. aastal asutatud Are valla vee-ettevõte, mille tegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, santehniliste teenuste osutamine, haljasalade, teede ja tänavate hooldamine.

OÜ hallata on 5 ühisveevärgi ja 3 ühiskanalisatsiooni süsteemi. Kokku on üle 230 lepingulise kliendi endises Are vallas.

Me omame ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste hooldamise ja ehitamise, elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise ja rekonstrueerimise kogemusi.

Koos  vallaga tegeleme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisega.

Suuremateks probleemideks, mis ootavad lahendamist, on joogivee kvaliteedi parandamine ning ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste seisukord.

OÜ Are Vesi 100% omanik on Are vald.

Juhatus:

Kert Alamaa – juhatuse esimees

Mart Taggel – juhatuse liige

Andres Hansen – juhatuse liige

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Veemajandus Sindis

26.01.18

OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinnad alates 01.jaanuar 2016 on järgmised:

1) Sindi linna tegevuspiirkonnas:

- tasu võetud vee eest 0,84 €/m3

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,46 €/m3

2) Vee-ettevõtjale AS Pärnu Vesi

- tasu võetud vee eest 0,40 €/m3

3) Vee-ettevõtjale AS Sauga Varahaldus

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,91 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Alus: Konkurentsiameti otsus nr 9.1-3/15-014 27.11.2015

"OÜ Sindi Vesi veeteenuse hinna kooskõlastamine"

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS