« Tagasi

Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Keskkonnaamet algatas Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde KMH 20.10.2016 kirjaga nr 6-3/16/12608. Keskkonnaagentuur (KAUR) esitas Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Pärnumaal Sindi linna ja Sauga valla territooriumidel asuvatel kinnistutel Pärnu jõe põhja süvendi rajamiseks. KAUR taotleb vee erikasutusluba Sindi linna väliujulas Supluse tn 3 kinnistust läände jääval jõealal põhja süvendamiseks kõrguseni 0,5 m abs. Projektiga on ette nähtud 46 000 m³ pinnase eemaldamine jõe põhjast. Süvendamise eesmärk on tagada väliujula toimimine ka pärast Sindi paisu kärestikuks muutmisega kaasnevat veetaseme alanemist.

Kavandatava tegevuse arendaja on Keskkonnaagentuur (aadress Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn, kontaktisik Külli Tammur, e-post kulli.tammur@envir.ee, telefon 666 0969). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383) Juhtekspert on aktsiaselts MAVES (Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik Tuuli Vreimann, e-post tuuli@maves.ee, telefon 651 3544).

Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo). KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 17. juuli kuni 11. august 2017. KMH programmi avalik arutelu toimub 16. augustil 2017 kell 15.00 Keskkonnaameti Pärnu kontori suures saalis (Roheline 64, Pärnu, I korrus).