« Tagasi

Kärestiku detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 21.06.2017 otsusega nr 20 Muraka külas Kärestiku (katastritunnus 80801:001:0667) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6247 m². Planeeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine kaheks katastriüksuseks, uuele katastriüksusele ehitustingimuste määramine elamuehituseks ja abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav muudab kehtivat Tori valla Üldplaneeringut, tehes ettepaneku vähendada Pärnu jõe ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil http://www.torivald.ee/et/kehtestatud-detailplaneeringud