« Tagasi

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile Pärnumaa 2017. aasta parima põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks.

Autasusid antakse välja aastast 1989.

Konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.

Konkurssi korraldab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga. Žüriisse kuuluvad Pärnumaa Põllumajandustootjate Liidu, Pärnumaa Talupidajate Liidu, Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Pärnu Postimees esindajad.

Taotlusi kandidaatide kohta võivad esitada töökollektiivid, põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste ühendused, kohalikud omavalitsused, külaseltsid, muud MTÜ-d, liikumised, seltsid 17. juulini.

Vabas vormis kirjalik taotlus kandidaadi CV andmete ja põhjendusega, miks ta on väärt konkursil osalema, samuti esitaja(te) kontaktandmetega, saata C. R. Jakobsoni Talumuuseumisse aadressil Kurgja küla, Vändra vald, 87612 Pärnu maakond, info@kurgja.ee  või monika.joemaa@kurgja.ee.

Aasta tunnustatum põllumees ning haridus- või kultuuritegelane saavad C. R. Jakobsoni mälestusmedali, C. R. Jakobsoni Talumuuseumi tänukirja ning rahalise autasu

Autasud antakse võitjaile üle Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis 23. juulil avatud talude päeva üritusel. Stipendiumite väljaandmist toetab Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Konkursi statuut