« Tagasi

Tori lasteaed tähistab 50. sünnipäeva koos erilise mälestusteraamatu esitlusega

13. aprill tuleb Pärnumaal Toris pidulik: kohalik lasteaed tähistab 50. sünnipäeva ja peaaegu pool oma elust lasteaiakasvatajana tegutsenud Eva Murula esitleb mälestusteraamatut «Ma olin elus lasteaednik. Torist».

50 aasta jooksul on Tori lasteaias kuulda olnud vaid laste kilkeid ja naeru – justkui oleks aeg nende seinte vahel peatunud ja kehtiks vaid Torile omane Igavese Lapsepõlve (lõputu) aastaaeg. Siinses majas on lapsed alati ainult 2-7-aastased. Aja kulg peegeldub vaid kogenud lasteaednike nägudelt.

Tori lasteaed sündis paljuski tänu lastevanemate aktiivsusele: vastava ettepaneku saatsid Tori näidissovhoosi ametiühingu liikmed ENSV põllumajandusministeeriumisse 1963. aastal. Vanasse karjakoplisse planeeritud lasteaiahoone projekt (Л2-04-3) valmis Lätis ja kinnitati paari aasta pärast. Viiekümnele lapsele mõeldud Tori näidissovhoosi lasteaed avati 5. aprillil 1967. aastal. Alustati 43 lapse ja üheksa töötajaga.

Sovhoosielu viljakamatel, 1970-80ndatel aastatel oli Toris ja selle ümbruses lapsi jõudsalt juurde sündinud ning pikkade ootejärjekordade leevendamiseks avati 1986. aastal lasteaiahoone laiendus. Ühtekokku nautis siis avaramates ruumides lapsepõlve ringmänge ja lõunast uinakut juba 90 last, töötajaid oli kokku 22.

1991. aastal oli ühiskonnas murranguline aeg. Lasteaed läks Tori vallavalitsuse alluvusse. Paljud värsked vallavolikogu liikmed pidasid õigeks taastada esimese Eesti Vabariigi aegse suhtumise lasteaedadesse, mille järgi pidid lapsed kuni kooliminekuni kasvama kodus ja saama eluks vajalikud teadmised-oskused oma vanematelt. Lasteaeda taheti sulgeda.

Vaatamata sellele, et lastepäevakodu olemasolu peeti luksuseks, mille vanemad peaksid ise kinni maksma, töötas aastail 1995-1996 Tori lasteaias üks rühm 24 lapse ja kahe kasvatajaga.

Tänaseks on Tori lasteaias juba viis rühma, kus käib 96 rõõmsat last ning nendega askeldab 13 kõrgharidusega asjatundlikku ja hoolivat õpetajat.

Lasteaias toimuv on kõigi nende 50 aasta jooksul kulgenud inimliku aja rütmis – ilma suurte muutusteta. Endiselt on olulised aastaaegade ja rahvakalendri tähtpäevade vaheldumine ja kodukoha avastamine. Ja lapsed on nagu lapsed ikka - tunnevad rõõmu mängimisest, laulmisest, tantsimisest ja kostüümipidudest.

Sünnipäevapidu algab 13. aprillil kell 16.00 lasteaia saalis, kus saab nautida kontserti, kuulda lasteaia algusaastatest ja hilisemast käekäigust. Kell 18.00 esitleb aga Randivälja Külaselts 84-aastase Eva Murula värsket teost «Ma olin elus lasteaednik. Torist», mis on üks esimesi mälestusteraamatuid Eestis, kus on jäädvustatud meie lasteaiakasvatajate elu ja töö. Kohal on ka autor ise.

«Ikka ja jälle kohtab suhtumist, nagu olnuks Nõukogude Eestis justkui kõik keelatud ja inimesed poolsurnud või ei elanudki täiel rinnal neile antud elu. Tegelikult kanti elus olemise tunnet läbi terve nõukogude aja. Seda tegid ka lasteaednikud, keda oli 1980ndate lõpus ENSVs pea 8000-10 000 ning kes suutsid ükskõik kui keerulistele oludele vaatamata säilitada elurõõmu, olid selle pärinud oma esivanematelt ja andsid seda omakorda edasi järgnevatele põlvedele. Ilma rokkstaari või kangelase tunnustust pälvimata,» võib lugeda raamatu saatesõnast.

Haridusloolane Mare Torm on iseloomustanud seda kui hea ja ladusa sulejooksu ning huumoriga kirjutatud teost. Raamatut soovitas oma saates «Kirjandusministeerium» ka Mart Juur.

Teose andis välja Randivälja Külaselts. See on neljas osa sarjast «Randivälja lood», mis käsitleb ühe omapärase kihelkonna – Tori – ja selle külakogukonna ajalugu erinevatel ajastutel, erineval viisil ja erinevast vaatenurgast. Seni on ilmunud «Pulma Pauli pajatused» (2014) ja «Tori kihelkonnakiriku kroonika» (2015) ning mööda Eestit rändab näitus «Fotograaf Mihkel Tilk. Kunstnik sisemise valguse ja kaameraga» (2015). Järge jääb ootama «Randivälja küla lugu».

Lisainfo:
Jana Malõh
Tori Lasteaia direktor
+372 5259421
lasteaed@torivald.ee

Mait Laas
Randivälja Külaselts
telefon 515 2576
e-aadress mait.laas@nukufilm.ee