« Tagasi

Toetus tuleohutuse tagamiseks

Tori Vallavalitsus toetab käesoleval aastal kodudes tuleohutuse tagamiseks läbiviidavaid tegevusi 5000 euroga. Toetatakse elektrisüsteemide ja küttekollete (sh korstnad)  remonti väikese sissetulekuga lastega peredes ja eakate või puuetega inimeste kodudes.

Taotlus toetuse saamiseks peab sisaldama andmeid pere liikmete ja nende sissetulekute kohta ning tehtavate tööde kirjeldust ja maksumust, taotlus on soovitatav täita sotsiaaltöötaja juures, hinnapakkumised oleks abiks, aga pole iga juhtumi puhul kohustuslikud. Oluline on pere endapoolne panus remonditöödesse, et eelpool nimetatud summast saaks toetada võimalikult paljusid peresid. Avaldusi võtame vastu 10. aprillini.

Täiendav info tel 5184066.