« Tagasi

Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas

Vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti 15.03.2017 otsusele nr 5-23/8 on Pärnu maakonna haldusterritooriumiga piirnevale mere jääle minek keelatud.

Üldisest jääle mineku keelust on lubatud kõrvale kalduda ainult kutselise kalapüügi kaluril kutselise kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil teavitades enne jääle minekut Lääne prefektuuri operatiivteabeteenistust telefonil 629 2555.