« Tagasi

Avalik konkurss majandusnõuniku ametikohale

Konkursi tähtaeg: 10.02.2017
 Ametikoha tüüp: nõunik/valdkonnajuht
 Asutus: Tori Vallavalitsus
 Asukoht - riik: Eesti
 Asukoht - maakond: Pärnumaa
 Asukoht - linn / täpsem koht:  Tori vald
 Valdkond:  avalik haldus,
 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,
 Tööülesanded:

Valla majanduse ja ehituse alase tegevuse korraldamine, teede ehitamise, remondi ja hooldamise korraldamine ja koordineerimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 Nõuded kandidaadile:

kõrgharidus, soovitavalt viieaastane töökogemus majanduse või ehituse alal avalikus sektoris, oskus nõustada ehitus- ja majandusküsimustes, süsteemsus ja korrektsus ning oskus koostada ja vormistada töös vajalikke dokumente, iseseisvus oma tööülesannete täitmisel ja analüüsivõime, algatusvõime ning planeerimis- ja organiseerimisoskus, kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemise ja probleemilahendamise oskus, pingetaluvus, heal tasemel arvuti kasutamise oskus, Autocad kasutamise oskus, kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra aluste tundmine, eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel, B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb: infotehnoloogialased teadmised, ehitusalase tegevuse tundmine, dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus.

 Palk: 1245 eurot
 Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
 Kontaktisiku nimi: Kaie Toobal
 Kontaktisiku eposti aadress: vallavanem@torivald.ee
 Tingimused ja lisainfo:

 Avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja  haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 10. veebruariks 2017 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil tori@torivald.ee


* Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.