EAS Ärimentorprogramm otsib ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid!

EAS ootab sügisel algavasse EAS Ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule, kiiremale kasvule ning...

Vallavolikogu istung

Tori Vallavolikogu istung toimub 16. augustil kell 15.00 Tori vallamajas. Päevakord

Veeteemalised teabepäevad

Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium korraldavad kolm teabepäeva eesmärgiga anda ülevaade vee seisundi heaks ellu viidud tegevustest 2016. aastal ja 2018-2019. aastaks plaanitud tegevustest....

Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. Keskkonnaamet algatas Pärnu jões...

Kärestiku detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 21.06.2017 otsusega nr 20 Muraka külas Kärestiku (katastritunnus 80801:001:0667) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6247 m². Planeeringu eesmärk on...

Tori kaupluse detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 21.06.2017 otsusega nr 19 Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 3 katastriüksusel (katastritunnus 80803:001:0294) Tori kaupluse detailplaneeringu. Planeeringust...

Umbrohutõrje Edelaraudtee raudteel 14.-20. juuli 2017

Edelaraudteel  on  kavas ajavahemikul  14-20 juuli umbrohutõrjetööd Lelle-Tootsi-Pärnu  raudteelõigul. Juhul kui vihmase ilma ja tugeva tuule tõttu ei ole võimalik...

Tori Põrgu Triatlon

Suvefestivali Tori ööd ja päevad raames toimub pühapäeval 16. juulil kell 14.00 Tori vallamaja aasal TORI PÕRGU TRIATLON. Tori Põrgu Triatloni juhend

Suvefestival Tori ööd ja päevad

VII suvefestival Tori ööd ja päevad MAA JA TAEVA VAHEL toimub 14.-16. juulil.   

Teata abivajavast lapsest

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest! ABIVAJAVAST LAPSEST  teata vallavalitsusele, võimalusel otse...

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile

Oodatakse kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile Pärnumaa 2017. aasta parima põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks . Autasusid antakse välja aastast...

Alates 01.07.2017 kehtib Pärnu linna- ja lähiliinidel elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.  Bussikaart on...

Kodukant korraldab kogemuspäeva piirkonna külavanematele

Kodukant korraldab kogemuspäeva piirkonna külavanematele. Toimub Märjamaa Rahvamajas. 14.00     Algus ja sissejuhatus 14.30     Grupitöö ...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

Konkurss Tori Lasteaia õppealajuhataja ametikohale

TORI LASTEAED võtab alates 14.08.2017 konkursi korras tööle ÕPPEALAJUHATAJA (0,5 ametikohta). Sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asuda, CV, kvalifikatsiooni...

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Tori vallas 10.06.2017

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub Tori vallas 10.06.2017a.: Taali- 10:00-10:30 Tori alevik-11:00-12:00 Jõesuu-12:30-13:00 ...

Tori Põhikooli lõpuaktus

Tori Põhikooli lõpuaktus toimub 17.06.2017 kell 13.00 kooli võimlas. Lõpetajad on: Armin- Mairon Ardoja Hanna Etti Alex Imala Eleri Kirikal Laura Kobin Victoria Kommer Pille...

Tori Puhkelaager lastele vanuses 8 - 12 aastat

Tori Puhkelaager lastele vanuses 8-12 aastat toimub 12.-16. juunil, kogunemine igal päeval Tori Sotsiaalmaja tagahoovis kell 9.00. Tegevused: mängud. matkad, joonistused, põnevad külalised...

Tänasest saab küsida toetust noore metsa hooldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks

Tänasest võtab Erametsakeskus vastu metsameetme ehk metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi. Toetust saab küsida kahjustatud metsa taastamiseks ja...

Tori vald maksab toetust kodude tuleohutuks muutmiseks

Pensionäride ja mitmelapseliste perede hulgas on palju neid, kellel ei jätku raha, et oma kodu tuleohutuks muuta. Tori vald on päästeameti andmetel esimene omavalitsus, kus selleks otstarbeks...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 21