Tori Vallavolikogu I koosseisu 14. istung toimub neljapäeval, 20. septembril 2018 kell 15.00 Tori Vallavalitsuses, Pärnu mnt 12, Sindi linn.
 
Päevakorra projekt:
 1. Määruse „Elanike arvamuse väljaselgitamise kord" eelnõu 3. lugemine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Määruse „Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli arengukava 2018-2022 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sindi Muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk

 1. Määruse „Üüri piirmäära kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

 1. Otsuse „Vee-ettevõtete ühinemislepingu heakskiitmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 16.08.2018 otsuse nr 104 „OÜ Sindi Vesi osakapitali suurendamine ja põhikirja muutmine" muutmine eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Selja III kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks projektis „Tori valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine" osalemiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandjad majandusosakonna juhataja Jüri Puust, taristunõunik Toomas Parm

 1. Infopunkt

Tori valla jätkamine MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) liikmena

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Otsuse „Volikogu aseesimehe valimine" eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Infopunkt

Tori Vallavalitsuse seisukoht Edgar Salinile (Mihkel Mathieseni MÄLESTUSFONDI toimkonna esimees) Mihkel Mathieseni monumendi püstitamiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Arupärimisele vastamine

Ettekandjad volikogu esimees Enn Kuslap ja vallavanem Lauri Luur

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS