23.03.18
 
Tori Vallavolikogu I koosseisu 6. istung toimub neljapäeval, 29. märtsil 2018 kell 15.00 Tori Vallavalitsuses, Pärnu mnt 12, Sindi linn.
 
Päevakorra projekt:
 

1. Volikogu esimehele umbusalduse avaldamine

Ettekandja volikogu aseesimees Kalev Kiisk

2. Tori valla hankekord

Ettekandja hangete peaspetsialist Ester Märss

3. Maakorraldusliku, planeerimis- ja ehitusalase tegevuse ning ehitusseadustikust tuleneva riikliku järelevalve korraldamine Tori vallas, 2. lugemine

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, kaasettekandja abivallavanem Signe Rõngas

4. Tori valla 2018 aasta eelarve, 2. lugemine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur, kaasettekandja pearaamatupidaja Gülli Kaunissaar

5. Tori valla põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur, kaasettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

6. Tori valla arengudokumentide menetlemise kord

Ettekandja arendusnõunik Kaie Toobal

7. Tori valla arengukava koostamise algatamine

Ettekandja arendusnõunik Kaie Toobal

8. Tori Põhikooli arengukava kinnitamine

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh, kaasettekandja Tori Põhikooli direktor Pille Usin

9. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 9 „Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord" muutmine

Ettekandja volikogu esimees

10. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine

Ettekandja volikogu liige Ants Lopsik

11. Tori Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 10 „Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste ning valitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

12. Audiitori määramine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur, kaasettekandja pearaamatupidaja Gülli Kaunissaar

13. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine (Pärnu-Tori tee lõik 2)

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

14. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine (Pärnu-Tori tee lõik 4)

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

15. Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmine

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

16. Info

16.1 Pärnumaa ühistranspordi korraldamine. Lisa 1, Lisa 2

16.2 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu tegevus

16.3 Linnade ja Valdade Päevad 2018

           Infopunktide ettekandja vallavanem Lauri Luur

           16.4 Eesti omavalitsusjuhtide visiit Euroopa Komisjoni

            Ettekandja Enn Kuslap

           16.5 Hajaasustuse programmi taotlusvoor. Lisa

            Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS