Tori Vallavolikogu I koosseisu 11. istung toimub neljapäeval, 28. juunil 2018 kell 15.00 Tori Vallavalitsuses, Pärnu mnt 12, Sindi linn.
 
Päevakorra projekt:
 
 1. Määruse „Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sauga Põhikooli direktor Arvo Tali

 1. Määruse „Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Elanike arvamuse väljaselgitamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Määruse „Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse „Tori valla põhimäärus" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Otsuse „Are valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Sauga valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Sindi linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Tori valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Vara omandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Tori vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Elamufondi arendamise toetuse taotlemine ja rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Rääma turbamaardla Rääma turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõu kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Arengu- ja planeeringukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine" eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Otsuse „Volituste andmine Tori valla piiride muutmise  läbirääkimisteks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Infopunktid

18.1 Kokkuvõte arengustrateegia seminarist „Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs"

Ettekandjad vallavanem Lauri Luur, abivallavanem Signe Rõngas

18.2 VIA Baltica ja Are ümbersõidu projekt. Üldskeem. Lisa 1. Lisa 2

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

           18.3 Hajaasustuse programm 2018

           Ettekandja registripidaja Janne Soosalu

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS