Kuni Tori valla uute kordade vastuvõtmiseni kehtivad piirkondades varasemalt kehtestatud õigusaktid.

Kehtivad õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast.

Are Vallavalitsuse määrused

Are Vallavolikogu määrused

Sauga Vallavalitsuse määrused

Sauga Vallavolikogu määrused

Sindi Linnavalitsuse määrused

Sindi Linnavolikogu määrused

Tori Vallavalitsuse määrused

Tori Vallavolikogu määrused

 

Üldised Tori valla eeskirjad ja korrad

Hariduse ja kultuuri alased eeskirjad ja korrad

Ehituse ja planeeringuga seotud eeskirjad ja korrad

Keskkonnakaitse ja maakorralduse alased eeskirjad ja korrad

21.02.18
Maamaksumäärade kehtestamine
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS