Hajaasustuse programm

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2016 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

1

Toetuse saaja nimi:

Priit Allik

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Muraka tee 21 veepuhastusseadmete paigaldamine

 

Projekti kogumaksumus:

1355

 

s.h. Toetus

903,38

2

Toetuse saaja nimi:

Heinrich Mäger

 

Projekti nimetus:

Pärnumaal, Tori vallas, Selja külas, Henno veepuhastusseadmete paigaldamine

 

Projekti kogumaksumus:

1296

 

s.h. Toetus

864,04

3

Toetuse saaja nimi:

Tiiu Aavamägi

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Aaviku veesüsteemide ehitus

 

Projekti kogumaksumus:

3486

 

s.h. Toetus

2324,12

4

Toetuse saaja nimi:

Tiiu Aavamägi

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Aaviku kanalisatsioonisüsteemide ehitus  

 

Projekti kogumaksumus:

2856

 

s.h. Toetus

1904,10

5

Toetuse saaja nimi:

Ingrid Kull

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Piisaoja küla, Laiakivioja kanalisatsiooni rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3402

 

s.h. Toetus

2268,11

6

Toetuse saaja nimi:

Tõnu Laas

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Randivälja küla, Laasi veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5310

 

s.h. Toetus

3540,18

7

Toetuse saaja nimi:

Tõnu Laas

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Randivälja küla, Laasi kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3480

 

s.h. Toetus

2320,12

8

Toetuse saaja nimi:

Kalmer Tael

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Hansla kanalisatsioonisüsteemide rajamine 

 

Projekti kogumaksumus:

3600

 

s.h. Toetus

2400,12

9

Toetuse saaja nimi:

Sander Rohtsalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Künnapoja veesüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

2310

 

s.h. Toetus

1540,08

10

Toetuse saaja nimi:

Sander Rohtsalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Künnapoja kanalisatsioonisüsteemide ehitus

 

Projekti kogumaksumus:

2670

 

s.h. Toetus

1780,09

11

Toetuse saaja nimi:

Küllike Altenberg

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muti küla, Rasmuse veesüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

6234

 

s.h. Toetus

4156,21

12

Toetuse saaja nimi:

Küllike Altenberg

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muti küla, Rasmuse kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

3480

 

s.h. Toetus

2320,12

13

Toetuse saaja nimi:

Ats Mihkels

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Tammsalu kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2100

 

s.h. Toetus

1400,07

14

Toetuse saaja nimi:

Ats Mihkels

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Tammsalu veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3390

 

s.h. Toetus

2260,11

15

Toetuse saaja nimi:

Ene Tähepõld

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Rätsepa küla, Talviku kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

 

Projekti kogumaksumus:

6426

 

s.h. Toetus

4284,21

16

Toetuse saaja nimi:

Andrus Koplus

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Kopluse veesüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3552

 

s.h. Toetus

2368,12

17

Toetuse saaja nimi:

Andrus Koplus

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Kopluse kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2628

 

s.h. Toetus

1752,09

18

Toetuse saaja nimi:

Virve Värav

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Värava kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

3200

 

s.h. Toetus

2133,44

19

Toetuse saaja nimi:

Ringo Voosalu

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Oore küla, Jutu salvkaevu süvendamine ja renoveerimine

 

Projekti kogumaksumus:

1915

 

s.h. Toetus

1276,73

20

Toetuse saaja nimi:

Heili Huik

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tohera küla, Saartaru kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5224,68

 

s.h. Toetus

3483,29

21

Toetuse saaja nimi:

Silvia Tamm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Muraka küla, Kaasiku kanalisatsiooni rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2760

 

s.h. Toetus

1840,1

22

Toetuse saaja nimi:

Heli Mitt

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Mannare küla, Maasiksaare talu veetorustiku ehitamine, veesüsteemiga ühendamine ja veepuhastusseadme paigaldus

 

Projekti kogumaksumus:

3861,6

 

s.h. Toetus

2574,53

23

Toetuse saaja nimi:

Arvi Olo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Putkeniidu veesüsteemide rajamine (puurkaev, pump)

 

Projekti kogumaksumus:

4272

 

s.h. Toetus

2848,14

24

Toetuse saaja nimi:

Arvi Olo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Putkeniidu kanalisatsioonisüsteemide rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2508

 

s.h. Toetus

1672,08

25

Toetuse saaja nimi:

Arvi Olo

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Putkeniidu juurdepääsutee kuivendamine

 

Projekti kogumaksumus:

1128

 

s.h. Toetus

752,04

26

Toetuse saaja nimi:

Maiga Tamm

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Tohera küla, Kaupmehe talu olmevee kanaliseerimine ja puhastamine

 

Projekti kogumaksumus:

3878,4

 

s.h. Toetus

2585,73

27

Toetuse saaja nimi:

Madis Käige

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Mändla talu reovee septiku paigaldus

 

Projekti kogumaksumus:

3606

 

s.h. Toetus

2404,12

28

Toetuse saaja nimi:

Jüri Puust

 

Kaastaotleja nimi

Madis Pool

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Jüri pumpla veepuhastussüsteemi rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

1728

 

s.h. Toetus

1152,06

29

Toetuse saaja nimi:

Jüri Puust

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Jüri reoveesüsteemi rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

2397,6

 

s.h. Toetus

1598,48

30

Toetuse saaja nimi:

Tiina Adamson

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Alevi kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

 

Projekti kogumaksumus:

3334,80

 

s.h. Toetus

2223,31

31

Toetuse saaja nimi:

Raul Randväli

 

Projekti nimetus:

Pärnu maakond, Tori vald, Levi küla, Kuuse puurkaevu rajamine

 

Projekti kogumaksumus:

5490

 

s.h. Toetus

3660,18

 

Kontaktisik Tori vallas on arendusnõunik Helen Mihkelson, telefon: 443 6640, 5594 0777 või e-post arendusnounik@torivald.ee

Abimaterjalid:

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon:

  1. Kaie Toobal - komisjoni esimees
  2. Kalev Kiisk
  3. Ester Märss
  4. Marek Kukk
  5. Piret Dreimann